Verschoor & Oudshoorn

De organisatieadviseurs van Verschoor&Oudshoorn hebben hun horizon verbreed. Het bedrijf heeft zijn sporen verdiend in de ontwikkeling en afname van assessments bij (kandidaat)werknemers. Inmiddels legt Verschoor&Oudshoorn zich toe op het hele terrein van HRM en organisatieadvies. Spotless Mind mocht die overgang begeleiden met een storytellingtraject.

Ontketen de kracht

In elke organisatie schuilt een grote kracht. Want waar mensen samenwerken, ontstaat energie. Het delen van kennis en creativiteit is het fundament onder elke onderneming. Met de juiste mensen op de juiste plek staat een organisatie sterk: Ieder heeft zijn specifieke taken en kwaliteiten, maar voelt zich ook gebonden aan het hogere bedrijfsdoel. En aan elkaar. Kortom: Wie mens en organisatie op orde heeft, kan elke uitdaging aan.

Maar vanzelf gaat dat niet. Elk bedrijf en ieder mens dreigt weleens vast te lopen door uiteenlopende oorzaken. De afstemming is even zoek, misschien door onstuimige groei of juist noodzakelijke krimp. Een sleutelpersoon vertrekt, de markt verandert, een nieuwe directie treedt aan. Een zeker onbehagen ontstaat onderhuids en wordt langzaam zichtbaar: De productiviteit neemt af, doelen worden niet gehaald, het plezier is weg. En men zet de hakken in het zand. Langzaam verdwijnt de kracht. Dat is gevaarlijk, want wie niet uitkijkt, wordt een gevangene van zijn eigen werk.

Wat elke organisatie, elke groep mensen, nodig heeft, is ontwikkeling. Ontwikkeling is als zuurstof: Een organisatie die zich niet ontwikkelt, sterft af. Als geen ander beseffen de adviseurs van Verschoor&Oudshoorn evenwel dat dit dus niet vanzelf gaat. Zelf worden ze ook gemotiveerd door groei. Door het idee morgen beter te zijn dan vandaag. Sterker, scherper en kritischer.

Ze helpen klanten de kracht in hun organisatie te ontketenen. Allereerst door samen een heldere ontwikkelingsvisie te formuleren op een vitale, goed gestructureerde organisatie. Vervolgens door een vertrouwensrelatie op te bouwen, die ruimte geeft aan daadwerkelijke impact op de werkvloer. Die relatie wordt niet gekenmerkt door dogmatisch pedagogisch optimisme, maar door een nuchtere nadruk op duurzame verandering. Vanuit de kracht van de klant. Verschoor&Oudshoorn faciliteert dat proces en maakt mensen bewust van hun èchte behoeften.

Verschoor&Oudshoorn is met recht een partner in ontwikkeling. Omdat de producten en diensten zijn ingebed in een ontwikkelingsvisie, hebben ze een grote zeggingskracht en langdurige betekenis. Verschoor&Oudshoorn werkt altijd vanuit de context en trekt nooit zomaar een oplossing uit de kast. Assessment, training en coaching zijn niets meer of minder dan instrumenten om een innerlijk proces in gang te zetten. Om te zorgen voor empowerment bij de mensen met wie we mogen werken. Want onze voornaamste taak is hen te laten schitteren, zodat ze presteren op de toppen van hun kunnen.    

Tijdens zo’n proces voelen klanten de verandering. Die begint met aandacht voor de mens en erkenning van de situatie. En die wordt vervolgd met een pragmatische aanpak en een actieve houding: Deelnemers en kandidaten dragen hun eigen verantwoordelijkheid voor het proces. Maar niemand gaat ontevreden naar huis, dat is een erezaak voor Verschoor&Oudshoorn. Al moeten we door het vuur gaan, we zullen alle kwaliteiten en kansen benutten om ontwikkeling mogelijk te maken. Kan niet, bestaat niet. Integer en zorgvuldig gaan we te werk, dat horen we regelmatig van onze relaties. Gelukkig maar, want het zijn absolute randvoorwaarden voor eerlijk en gedegen organisatie-advies. De lange historie van Verschoor&Oudshoorn rust op een grote betrokkenheid en de intrinsieke wil om te helpen. Om de kracht te ontketenen.