Hoe werkt het?

Werkwijze 

Het maken van een corporate story bestaat uit een aantal essentiële onderdelen, waarvan het schrijven niet per se het zwaarste weegt. Ervan uitgaande dat het kernverhaal ergens in de organisatie aanwezig is, moeten we eerst zoeken en vinden. Dat is de onderzoeksfase, waarin gesprekken met sleutelpersonen worden gevoerd, bronnen bestudeerd en creatieve sessies gehouden.

Het betrekken van medewerkers via interviews en groepsessies dient overigens meerdere doelen. Natuurlijk levert het invalshoeken, anekdotes en duiding op, maar het is ook goed voor het draagvlak van de exercitie. Een corporate story moet worden gedragen door de organisatie, dus is het goed als mensen op diverse niveaus en echelons een bijdrage leveren; zo worden ze mede-eigenaar en ambassadeur van het project.

 

In het hart raken

De inspanningen leiden tot het sterkste idee voor een story outline. Dat ruwe idee moet worden geslepen tot een uniek kernverhaal, dat de organisatie in het hart raakt. Daarom wordt dit uitvoerig besproken vóórdat we aan het eigenlijke schrijven beginnen. Vanzelfsprekend beginnen we met een eerste versie, die na lezing door de sleutelpersonen wordt vervolmaakt.

Ten slotte is het raadzaam goed na te denken over de vormgeving van de corporate story: Gaat iemand het voordragen en zo ja, wie? Wordt die voordracht opgenomen of live gepresenteerd? Wordt het op papier gezet en gedrukt? Wordt er een geanimeerde videoclip van gemaakt of maakt de directeur een road tour langs alle vestigingen?