PLUC!

PLUC! is een vooruitstrevend opleidingsinstituut van financials. Het hanteert een onderscheidende visie op het potentieel van professionals in financiële functies, waarbij gedrag een belangrijke rol speelt. PLUC! schakelde Spotless Mind in om dat verhaal goed neer te zetten.

Finance on a mission

Wat is de waarde van checks & balances als de organisatie er niets van leert? Wat is onderaan de streep het resultaat van je werk? Als moderne financial neem je je verantwoordelijkheid: Je daagt de directie uit en laat je werk gelden. Wat is anders de waarde van je cijfers? Achteruitkijken, volstaat niet in het huidige spanningsveld van bedrijven.

Verantwoording nemen, is een kerntaak van de financial challenger. Succes meet je af aan je bijdrage aan de bedrijfsdoelstellingen. Achter die pc vandaan, de organisatie in. Dáár ligt de winst van je financiële inspanningen, dáár moet de waarde van je cijfers worden bewezen. Last van beren op de weg? Geen punt: PLUC! bereidt je gedegen voor, van junior tot CFO.

Pro-actief confronteren

Je laat niets aan het toeval over, dat is je basishouding: Risico’s dienen te worden afgedekt. Een belangrijke kwaliteit, maar je meerwaarde voor de organisatie heeft veel méér potentie. Bij de controller komt alle kennis van de organisatie samen en vormt daar een bron van essentiële managementinformatie. Die bron ontsluiten, is één. De organisatie er pro-actief mee confronteren, is twee. PLUC! weet dat juist daar het mandaat ligt van de moderne financial.

Iedere financial kent de waarde van zijn cijfers, maar lang niet altijd wordt die waarde uitgedragen; lang niet altijd wordt er met de vuist op tafel geslagen. Hoe dat komt? Door de reactieve werking van gewoonte en gedrag. PLUC! schudt je wakker om de betekenis van je werk te vergroten. Organisaties worden er beter van en -niet onbelangrijk- jij gelukkiger. Dáárom is PLUC! opgericht: finance on a mission. Voel je je uitgedaagd?

Het hart van de organisatie

De dienstbaarheid van finance aan het management moet tweerichtingsverkeer zijn. Een challenger voorziet de directie van cijfers, maar daagt haar ook uit met scenario’s.

Managementinformatie moet in het hart van de organisatie liggen, omdat ze de basis is van alle besluitvorming. De maatschappij vraagt steeds meer transparantie van bedrijven; ze leggen voortdurend verantwoording af in het publieke domein. Finance & Control is daarbij het houvast, de kurk waarop ze drijven.

Zo wint de financefunctie aan belang; cruciaal voor de organisatie en niet in de laatste plaats uitermate boeiend voor de financial zèlf. Want stel jezelf eens voor dat de betekenis van je werk niet alleen blijkt uit een gedegen planning & control, maar ook concreet doorklinkt in beleidsbeslissingen. Je haalt meer voldoening uit je werk als je die vrijheid en verantwoordelijkheid neemt. Je hebt er simpelweg meer plezier in. Fluitend naar je werk, voor minder doet PLUC! het niet.

Het wordt persoonlijk

Daarom geven wij ook de voorkeur aan een informele benadering. Het mag best persoonlijk worden als persoonlijkheid op de agenda staat. Gedrag is altijd een sturende component in de trainingsprogramma’s van PLUC! Uiteraard bevatten die ook de componenten strategie en control, vaak bepalen zij zelfs het onderwerp, maar ook dan is gedrag vaak onze invalshoek. Daar valt immers de meeste winst te behalen, daarin kan de financial een flinke verbeterslag maken.

We bereiden ambitieuze accountants en controllers voor op de eisen die aan hen worden gesteld. Niet alleen vandaag, maar ook morgen en overmorgen.

PLUC! plaveit je carrièrepad