Full Management Support

De accountancy gaat momenteel aardig op de schop. Full Management Support had dit al vroeg in de gaten en richtte zijn organisatie anders in. Met een kernverhaal als leidraad. Spotless Mind schreef mee en ondersteunt de organisatie blijvend in haar marketingcommunicatie.

Een wakkere dag

Zoals alle uitdagingen in het leven, heeft ook ondernemen zijn schaduwkanten. Zijn mindere kanten en botweg zijn nadelen. Aspecten die een ondernemer niet zo zeer voor ogen had toen hij begon, die misschien zelfs blinde vlekken waren. Helaas zitten juist die zaken duurzaam succes vaak in de weg. Maar gelukkig zijn het ook zaken die met de juiste prikkeling kunnen veranderen in, wel ja: uitdagingen. Daarom noemen wij onszelf Full Management Support.

Die schaduwkanten van het ondernemen, dat zijn onze pluspunten. We noemen ze de randvoorwaarden voor succes. Om duurzaam succesvol te zijn, moet een ondernemer uit zijn schaduw stappen. FMS helpt hem zijn financiële administratie en interne organisatie te structuren. Als hij daardoor beter presteert en zelfverzekerd in de toekomst kijkt, zijn wij geslaagd. Uit de schaduw, in de zon. Wij schudden elke ondernemer graag wakker voor een stralende dag. 

Neem Paul: Hij heeft een mooi bedrijf opgezet. Vanzelf ging dat niet, het kostte hem minstens zeven tropenjaren. Hij begon met een idee, een telefoon en een computer. Inmiddels exporteert hij zijn chirurgische staalproducten naar zes landen, heeft hij twaalf medewerkers om zich heen verzameld, een pand gekocht en de nodige financiering en verzekering afgesloten.

Hij heeft een bank ingeschakeld, een verzekeraar, een accountant, een jurist en een notaris. Prima vakmensen, maar niet één heeft Paul ooit gevraagd of hij het nog naar zijn zin heeft. Hoe hij over tien jaar de kost wil verdienen. Of hij nog weet wat hij doet. En waarom. Toch zijn dat vragen die hem, steeds meer, bezig houden. Paul wordt zakelijk niet uitgedaagd of geconfronteerd. Niemand trekt hem uit zijn comfort zone. Maar in hem groeit de onrust. 

Paul zit op een eiland. Niemand dringt echt tot hem door. Zijn medewerkers verwachten leiderschap, zijn bank is defensief, zijn verzekeraar dekt zich in, zijn jurist wacht af en zijn notaris kijkt alleen naar feiten. Desgevraagd bieden zij hem een blik in het verleden, maar Paul moet juist vooruitkijken: De markt beweegt, wordt steeds dynamischer. Er zijn kansen en bedreigingen, maar soms ziet hij het verschil niet meer. Schuilt er een kans achter de bedreiging? Welk risico neem ik als deze kans pak? Paul twijfelt, zijn gedachten dwalen af. Alleen op een eiland.

Hij denkt terug aan de gesprekken met zijn accountant. Eigenlijk telt die vooral zijn centen. En elk jaar voeren ze een rituele dans op rond de cijfers. Soms volgt daarop een schouderklopje, soms een vage waarschuwing. Natuurlijk is het prettig als je administratie op orde is en je begroting sluitend. Maar is dát nou de waarde van de accountant, vraagt Paul zich af. Als dat werk volledig is gestandaardiseerd en geautomatiseerd, moet iemand in -pakweg- India het ook kunnen doen. Voor een schijntje.

Wat Paul nodig heeft, is eerlijke support. Een degelijke sparring partner die hem de waarheid zegt, maar aan zíjn kant staat. Die met de cijfers van vandaag de toekomst verkent. Om zo visie te ontwikkelen en koers te bepalen. Die partner is Full Management Support. Met een heel andere benadering dan de traditionele accountant, blazen we een frisse wind door de branche: Niet zozeer verantwoording achteraf, maar managementadvies met het oog op morgen.

Ondernemen vraagt meer dan alleen vakmanschap of een wereldidee. Ook de schaduwkanten moeten worden belicht. Een manager heeft continu informatie nodig om kansen te benutten en risico’s te vermijden. Full Management Support biedt ondernemers álle randvoorwaarden om succesvol te zijn. En vertelt hen de waarheid om succesvol te blijven. Goede raad is duurzaam, daarvan kunnen we onze klanten verzekeren.

Om van morgen te genieten, moet je nú wakker worden. We helpen je graag om er een stralende dag van te maken. Zullen wij de wekker zetten?