Bright Advocaten

Net als de accountancy is ook de advocatuur behoorlijk in beweging. Oude verdienmodellen staan onder druk en kantoren moeten zich (commercieel) zien te onderscheiden. Dat is nieuw voor de branche. Spotless Mind mocht Bright Advocaten begeleiden bij het vastleggen van haar identiteit als gespecialiseerd nichekantoor.

Pleitbezorgers van nieuwe advocatuur

De traditionele advocaat heeft het zwaar. Hij begint zich te realiseren dat de tijden veranderen, ook voor hem. Hij krabt zich achter de oren en stelt zich vragen die hij eigenlijk nooit eerder heeft gesteld. Jarenlang kon hij zijn vak uitoefenen zonder zich enige zorgen te maken. Men belde hem, hij deed zijn werk en stuurde een factuur. De hoogte daarvan werd vooral bepaald door zijn hypotheek en zijn lease-auto. Vernieuwing in zijn vak betrof hooguit nieuwe wetgeving, nooit zijn manier van werken. Dat verdienmodel stond al vele jaren als een huis overeind. 

Maar nu tocht het door steeds meer kieren, weet de traditionele advocaat. Zijn cliënt verandert langzaam in een klant. Een zelfbewuste klant zelfs. Dat woord hoorde je vroeger nooit in de advocatuur. Nog even en hij wordt opdrachtgever, denkt de advocaat en grijnst minzaam. Verliest hij zijn grip? Zelfbewuste klanten willen weten waar ze aan toe zijn, duidelijkheid over prijs en proces. En vaak zitten ze niet eens op een rechtszaak te wachten. Allemaal zaken die zijn verdienmodel op de tocht zetten. Wordt het buigen of barsten voor de traditionele advocaat?

Oprecht betrokken

Het is tijd voor nieuwe advocatuur. Voor advocatuur die ècht verbinding maakt met haar klant als opdrachtgever, want dát is hij. Advocatuur die oprecht betrokken is en meedenkt. Vanuit die overtuiging is alweer twee jaar geleden Bright Advocaten opgericht. Doorgaans zien bedrijven pas een advocaat als de nood aan de man is. Ontzettend jammer, want in het voortraject valt zoveel te winnen. Daarom breekt Bright met de traditionele advocatuur, die reactief en ondoorzichtig is. Bright staat voor een heldere, gelijkwaardige klantrelatie, waarin eerlijk advies wordt gekoppeld aan strijdvaardigheid. Eindelijk wordt de advocatuur een volwassen dienstverlener.

Zo denkt Bright haar klant een uitstekende dienst te bewijzen als ze de sores en de kosten van een proces weet te voorkomen. In het voortraject liggen talrijke kansen om risico’s af te dekken en kansen waar te nemen. Juist omdat Bright het hele speelveld overziet, van het kleinste contract tot de grootste rechtszaak, kan ze gedegen adviseren. Daarin schuilt de waarde van een strategische gesprekspartner. En uiteraard: Als het ècht nodig is, in het belang van de klant, slijpt Bright de messen voor een juridisch gevecht. Dat dan ook op het scherp van de snede wordt gevoerd.

Juridische diensten zijn essentieel voor een gezonde bedrijfsvoering, maar laten we de waarde niet onschatbaar noemen. Toch voelt het voor veel bedrijven wel zo: Als ze een advocaat inschakelen, hebben ze geen idee wat de uiteindelijke kosten zullen zijn. Het kantoor schrijft zonder enig overleg uren en presenteert na afloop de rekening. Logisch dat men huiverig is om zelfs maar een telefoontje te wagen. Bright gruwt van die ongelijkwaardige afstandelijkheid. Goede raad mag dan duur zijn, Bright gelooft in een heldere kostenstructuur en begrijpelijke advisering. Onze klanten weten waar ze aan toe zijn, zowel inhoudelijk als financieel: Passende prijzen voor verschillende producten, geen onaangename verrassingen onderaan de streep.

Kennisleider

Globalisering en technologie hebben een nieuwe wereldorde gecreëerd, waarin markten meer en sneller concurreren. Innovatie en duurzaamheid zijn motoren van die economie. Producten worden voortdurend vernieuwd èn gekopieerd, dus dienen bedrijven waakzaam te zijn. Wie vandaag innoveert, moet beseffen dat het morgen wordt bedreigd. Niet voor niets zien de grootste merken elkaar regelmatig in de rechtszaal. Dat schrikbeeld wil elke ondernemer voorkomen.

Heel bewust legt Bright zich toe op dat boeiende rechtsgebied van intellectueel eigendom (IE). Daar ligt haar expertise, die tot de top van Nederland mag worden gerekend. De advocaten zijn kennisleider op dit terrein door een respectabele staat van dienst voor toonaangevende bedrijven. Ze zorgen voor continue kennisontwikkeling, zowel vakinhoudelijk als bedrijfsmatig, en publiceren regelmatig zaken met een landelijke betekenis. Naast intellectueel eigendom richt Bright zich op het aanpalende mededingingsrecht, op ict-contracten en bedient ze haar klanten met commerciële contracten in algemene zin.

Om de rol van volwaardig gesprekspartner te kunnen waarmaken, beperkt Bright zich ook tot enkele branches, die ze van A tot Z kent. Ze vindt namelijk dat zelfs de slimste advocaat pas goed werk kan leveren, als hij zijn klant en diens werkveld tot in detail kent. Klanten van Bright opereren met name op de terreinen innovatie/duurzaamheid en fashion/lifestyle. Daar heeft Bright verstand van, daar voegt ze de meeste waarde toe.

Deze dubbele specialisatie, in rechtsgebied en branchering, is met recht heel bijzonder voor een nichekantoor. Zo maakt Bright duidelijk waar haar kracht ligt en hoe waardevol die kan zijn. Bovendien vinden advocaten van Bright een proactieve houding en daadwerkelijk meedenken randvoorwaardelijk voor de nieuwe advocatuur. Naar haar sterke overtuiging is dát professionele dienstverlening, waar de markt terecht om vraagt. Een bloeiende praktijk bevestigt dat geloof volledig.